Dr Kamila Klimek, dr hab. Magdalena Gantner, dr Ma│gorzata Gruszczyk, dr Magdalena Kap│an, dr Renata Dom┐a│-Drzewicka, dr Tomasz Baj, dr El┐bieta Wo│ejko, dr Micha│ RudaÂ, dr Agnieszka Bednarczyk-Dr▒g, dr Agnieszka Najda, dr Joanna Klepacka, dr Marek Marecki, dr Agnieszka Kawecka, dr Anna Baran, dr Ma│gorzata Szczŕsna, prof. dr hab. Andrzej Sechman, prof. dr hab. Marek Pieszka, dr hab. Danuta Wro˝ska, dr in┐. Aurelia Mucha, dr Witold Mazurek, dr hab. in┐. Zbigniew B▒czar, dr hab. Janusz Smo│ucha, dr Grzegorz Chajko, dr Andrzej Gielarowski, dr hab. Tereza Obolevitch, dr hab. Beata Bigaj-Zwonek, dr hab. in┐ Jaros│aw Ka˝ski, dr in┐. Marcin Lis, dr hab. in┐. S│awomir KornaÂ, dr in┐. Olga Lasek, prof. dr hab. Olga Szeleszczuk, dr in┐. Magdalena Pieszka, dr. in┐ Joanna Pokorska, prof. dr hab. Maria RoÂciszewska, dr Irena GrzeÂ, prof. dr hab. Miros│awa Soko│owska-Miko│ajczyk, dr hab. Danuta Wro˝ska, dr hab. in┐. Barbara Tombarkiewicz, prof. dr hab. Krzysztof Surˇwka, dr hab. in┐. Aneta KopeŠ, dr in┐. Aneta Koronowicz, dr n. med. Ewa Pi▒tkowska, dr in┐. Ewa B│o˝ska, dr in┐. Piotr Gruba, dr in┐. Magdalena Kacprzyk, dr in┐. Piotr Bila˝ski, dr in┐. Piotr Ciach, dr in┐. Marek Wajdzik, dr in┐. Piotr Wertz, dr in┐. Monika Bieniasz, dr in┐. Katarzyna Pu┐y˝ska, dr in┐. Stanis│aw Pu┐y˝ski, dr hab. in┐. Adam Kula, dr in┐. Andrzej Zieli˝ski, dr hab. in┐. Dariusz Ropek, dr in┐. Agnieszka Stok│osa, dr in┐. Joanna Pu│a, dr in┐. Katarzyna Gle˝, dr in┐. Joanna D│u┐niewska, dr in┐. Agnieszka Baran, dr in┐. Marcin Niemiec, dr in┐. Andrzej Zieli˝ski, dr in┐. El┐bieta Golemiec, dr in┐. Anna Gorczyca, prof. dr hab. Kazimierz Klima, prof. dr hab.á Bogus│awá Bobek, prof. dr hab.á Adamá Okˇlski, dr hab. in┐. Janina Gospodarek, dr in┐. Micha│ G▒siorek, dr hab. in┐. Bo┐ena Pw│owska, dr in┐. Anna Ko│ton, dr in┐. Maria Pobo┐niak, prof. dr hab. Kazimierz Wiech, dr hab. Renata Wojciechowska, dr in┐. Magdalena Kulig, dr in┐. Barbara Nowak, dr in┐. Maciej G▒sto│, dr in┐. Ma│gorzata MaÂlanka, dr hab. in┐. Ewa Hanus-Fajerska, dr hab. in┐. Piotr Muras, dr in┐. Barbara Piwowarczyk, dr hab. in┐. Zofia W│odarczyk, dr hab. in┐. Ewa Grzebelus, prof. dr hab. in┐. Zbigniew Burgie│a, prof. dr hab. in┐. Halina Kurzawi˝ska, dr in┐. Ma│gorzata Czernicka, dr in┐. El┐bieta Wojciechowska-»ytko, prof. dr hab. in┐. Stanis│aw Mazur, dr in┐. Artur Szwalec, dr in┐. Pawe│ Munda│a, dr hab. in┐. Jan Zarzycki, dr Renata Kŕdzior, dr in┐. Mateusz Struty˝ski, dr in┐. Dawid Bedla, dr in┐. Marek Tarnawski, dr in┐. W│odzimierz Miernik, dr hab. in┐. Krzysztof Chmielowski, prof. dr hab. in┐. Micha│ KopeŠ, dr in┐. Maria Mika, dr in┐. Agnieszka Galus-Barchan, dr in┐. Tomasz Stachura, dr hab. in┐. Andrzej Wa│ŕga, prof. dr hab. in┐. Andrzej Misztal, prof. dr hab. in┐. Krzysztof Gawro˝ski, dr in┐. Maciej Wyrŕbek, dr Iwona PaÂmionka, dr hab. in┐. Jˇzef Hernik, dr Karolina Kuszewska, dr in┐. Mateusz Jakubiak, dr in┐. Mariusz Fitowski, dr hab. in┐. Jaros│aw Knaga, dr in┐. Marek Wrˇbel, dr in┐. Krzysztof Mudryk, dr hab. in┐. Hubert Lata│a, prof. dr hab. Bogdan Kulig, dr in┐. Agnieszka Cupak, dr hab. in┐. Jacek Antonkiewicz, dr in┐. Bartosz Mitka, dr in┐. Izabela Piech, dr in┐. Bogus│awa Kwoczy˝ska, dr in┐. Mariusz Zygmunt, dr hab. in┐. Tadeusz Gargula, dr in┐. W│adys│awa Morzyniec, dr in┐. Barbara Prus, dr in┐. Tomasz Salata, dr hab. in┐. Wojciech Przegona, dr in┐. arch. Przemys│aw Baster, dr in┐. arch. Micha│ Uruszcza, prof. dr hab. in┐. Wies│awá Musia│, prof. dr hab. in┐.á Januszá Sabor, prof. dr hab. Piotr Mazur, dr Tomasz Homa SJ, dr in┐. Jakub Michalcewicz.

á

á

Publikacje nie mog▒ byŠ reprodukowane i przechowywane jako ╝rˇd│o danych bez zgody wydawcy

Copyright © 2018 Stowarzyszenie Tw├│rc├│w Nauki i Kultury EPISTEME. Wszelkie prawa zastrze┼╝one.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.