Nr 11 / 2010 t. 1

 Pobierz wersję PDF

 1. Dorota Ackermann, Edward Jacek Gorzelańczyk, Inga Markiewicz, FUNKCJE WYKONAWCZE I PAMIĘĆ OPERACYJNA
 2. Marzena Konnek, Edward Jacek Gorzelańczyk, CECHY OSOBOWO¦CI W BADANIACH NEUROOBRAZOWYCH
 3. Katarzyna Pasgreta, Edward Jacek Gorzelańczyk, EMOCJONALNE I MOTORYCZNE W CHOROBIE ALZHEIMERA ? PERSPEKTYWA NEUROBIOLOGICZNA
 4. Ewelina Nowińska, Edward Jacek Gorzelańczyk, NEUROBIOLOGIA WYSIŁKU FIZYCZNEGO. WPŁYW AKTYWNO¦CI FIZYCZNEJ NA WYBRANE FUNKCJE POZNAWCZE
 5. Edward Jacek Gorzelańczyk, Wojciech Lasoń, Piotr Walecki, Jacek Jelonek, Marek Kunc, Marek Harat, WPŁYW LEWOSTRONNEJ TALAMOTOMII STEREOTAKTYCZNEJ NA DRŻENIE I FUNKCJE POZNAWCZE U PACJENTA Z DRŻENIEM ZAMIAROWYM ? STUDIUM PRZYPADKU
 6. Wojciech Lasoń, Beata Biednik, Edward Jacek Gorzelańczyk, OCENA GRAFOMOTORYCZNA JAKO MARKER ZABURZEŃ POZAPIRAMIDOWYCH U OSÓB CHORYCH NA SCHIZOFRENIĘ LECZONYCH RISPERIDONEM I OLANZAPINˇ
 7. Wojciech Lasoń, Michał Pierzchalski, Ewa Laskowska, Paweł Stępień, Robert Stępień, Włodzimierz Klonowski, Ewelina Nowińska, Edward Jacek Gorzelańczyk, WPŁYW POJEDYNCZEJ DAWKI METADONU NA WARTO¦Ć WYMIARU FRAKTALNEGO SYGNAŁU EKG U OSÓB UZALEŻNIONYCH OD OPIOIDÓW LECZONYCH SUBSTYTUCYJNIE
 8. Wojciech Lasoń, Michał Pierzchalski, Paweł Stępień, Robert Stępień, Włodzimierz Klonowski, Edward Jacek Gorzelańczyk, WPŁYW POJEDYNCZEJ DAWKI METADONU NA WARTO¦Ć WYMIARU FRAKTALNEGO SYGNAŁÓW BIOMECHANICZNYCH U OSÓB UZALEŻNIONYCH OD OPIOIDÓW LECZONYCH SUBSTYTUCYJNIE
 9. Piotr Podlipniak, Edward Jacek Gorzelańczyk, EWOLUCYJNE ¬RÓDŁA ZDOLNO¦CI MUZYCZNYCH A MUZYKA TONALNA
 10. Piotr Cysewski, Wojciech Lasoń, Zbigniew Sybliski, Katarzyna Lubiewska, Piotr Walecki, Edward Jacek Gorzelańczyk, WPŁYW NA¦WIETLANIA ¦WIATŁEM CZERWONYM I NIEBIESKIM NA PARAMETRY GRAFOMOTORYCZNE ORAZ PRZEWODNO¦Ć SKÓRY ? DONIESIENIE WSTĘPNE
 11. Edward Jacek Gorzelańczyk, Piotr Podlipniak, Aniela Zator, Piotr Walecki, DYNAMIKA ZMIAN PRZEWODNO¦CI SKÓRY, JAKO MARKER ODPOWIEDZI AFEKTYWNEJ NA BOD¬CE MUZYCZNE ? PERSPEKTYWA NEUROFIZJOLOGICZNA I EWOLUCYJNA
 12. Marek Kunc, Edward Jacek Gorzelańczyk, RZADKIE ZABURZENIA NEUROLOGICZNE PO ZASTOSOWANIU LECZENIA LEKIEM CITALOPRAM ? OPIS PRZYPADKU
 13. Edward Jacek Gorzelańczyk, Piotr Walecki, ZESPÓŁ LHERMITTE'A ? OPIS PRZYPADKU
 14. Ilona Laskowska, Edward Jacek Gorzelańczyk, ZNACZENIE JˇDER PODSTAWY DLA PRZEBIEGU PROCESÓW PERCEPCJI CZASU I SYNCHRONIZACJI SENSOMOTORYCZNEJ
 15. Ilona Laskowska, Edward Jacek Gorzelańczyk, ZABURZENIA POZNAWCZE I EMOCJONALNE U OSÓB Z CHOROBˇ PARKINSONA LECZONYCH FARMAKOLOGICZNIE I NEUROCHIRURGICZNIE
 16. Julia Feit, Paweł Litmanowski, Edward Jacek Gorzelańczyk, UDZIAŁ RECEPTORÓW OPIOIDOWYCH W UZALEŻNIENIU OD OPIOIDÓW
 17. Paulina Andryszak, Edward Jacek Gorzelańczyk, OPIOIDY A PROWADZENIE POJAZDÓW ORAZ OBSŁUGIWANIE URZˇDZEŃ W RUCHU
 18. Paulina Andryszak, Edward Jacek Gorzelańczyk, NEUROBIOLOGICZNE PODSTAWY FIZJOLOGII BÓLU
 19. Maciej Michalak, Edward Jacek Gorzelańczyk, CHOROBA PARKINSONA ? GŁÓWNE OBSZARY ZABURZEŃ
 20. Maciej Michalak, Kinga Sobieralska-Michalak, Edward Jacek Gorzelańczyk, POPRZEDZANIE PODPROGOWE REAKCJI RUCHOWEJ JAKO METODA BADANIA PRZETWARZANIA BOD¬CÓW WZROKOWYCH W FIZJOLOGII I PATOLOGII
 21. Maciej Michalak, Edward Jacek Gorzelańczyk, ZABURZENIA PRZETWARZANIA BOD¬CÓW WZROKOWYCH U OSÓB Z CHOROBˇ PARKINSONA
 22. Edward Jacek Gorzelańczyk, Dorota Ackermann, Magdalena Olzak, Ilona Laskowska, Piotr Walecki, PĘTLE PRˇŻKOWIOWO-WZGÓRZOWO-KOROWE. FIZJOLOGICZNA KONTROLA FUNKCJI MOTORYCZNYCH, EMOCJONALNYCH I POZNAWCZYCH
 23. Piotr Podlipniak, Aniela Zator, Edward Jacek Gorzelańczyk, PERCEPCJA SŁUCHOWA A PERCEPCJA MUZYKI
 24. Magdalena Olzak, Piotr Walecki, Edward Jacek Gorzelańczyk, ZWIˇZEK FUNKCJI WYKONAWCZYCH I FUNKCJONOWANIA RUCHOWEGO ? PODŁOŻE BIOLOGICZNE
 25. Piotr Walecki, Edward Jacek Gorzelańczyk, ZABURZENIA RUCHÓW GAŁEK OCZNYCH U OSÓB Z ADHD/HKD
 26. Wojciech Lasoń, Edward Jacek Gorzelańczyk, Piotr Walecki, ANALIZA SYGNAŁÓW BIOMECHANICZNYCH W SUBKLINICZNEJ DIAGNOSTYCE NEUROPSYCHIATRYCZNEJ

Go¶cimy

Odwiedza nas 11 goĹ›ci oraz 0 uĹĽytkownikĂłw.

Statystyki

UĹĽytkownikĂłw:
35
Artykułów:
415
Odsłon artykułów:
423957

Publikacje nie mog± być reprodukowane i przechowywane jako Ľródło danych bez zgody wydawcy

Copyright © 2018 Stowarzyszenie TwĂłrcĂłw Nauki i Kultury EPISTEME. Wszelkie prawa zastrzeĹĽone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.