Nr 14 / 2012

 

Pobierz wersję PDF

 

I. OCHRONA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Łukasz Borek, Krzysztof Ostrowski, Tomasz Stachura
SEZONOWA ZMIENNOŚĆ WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNYCH WÓD OPADOWYCH I ODPŁYWAJĄCYCH ZE ZLEWNI
PLANOWANEGO ZBIORNIKA MAŁEJ RETENCJI ?BISTUSZOWA?

Marta Czekaj
OPINIE WYBRANYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH DOT. STOSOWANIA NAWOZÓW NIEKONWENCJONALNYCH
(ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POPIOŁU PALENISKOWEGO)

Leszek Gersztyn, Anna Karczewska
SPECJACJA MIEDZI W OSADACH POFLOTACYJNYCH GÓRNICTWA MIEDZI WZBOGACONYCH W RÓŻNE DODATKI ORGANICZNE

Katarzyna Kołodziejczyk, Roman Pieprzka
KSZTAŁTOWANIE SIĘ ZAWARTOŚCI METALI CIĘŻKICH W GLEBACH WYBRANYCH DWÓCH OBSZARÓW CHRONIONYCH DOLNEGO ŚLĄSKA

Małgorzata Koncewicz-Baran, Krzysztof Gondek, Agnieszka Ozimek
ZAWARTOŚĆ NIKLU W ROŚLINACH PO ZASTOSOWANIU OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Jakub Kośmider, Magdalena Greczuk
POZIOM EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ DOTYCZĄCEJ GROMADY REPTILIA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

Edyta Kruk, Kamila Dedio, Marek Ryczek
OCENA ZAGROŻENIA EROZJĄ WODNĄ ZLEWNI POTOKU SMUGAWKA W BESKIDZIE MAKOWSKIM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK GIS

Anna Lehmann, Marta Jabłońska, Magdalena Giemza-Mikoda
WALORY PRZYRODNICZE PARKU PRZYPAŁACOWEGO W WOLSZTYNIE

Małgorzata Leja, Agnieszka Hawryło
WALORYZACJA HYDROMORFOLOGICZNA NA PRZYKŁADZIE ODCINKA RZEKI WISŁOKI OD MOKRZCA DO PUSTKOWA

Agnieszka Listosz
BIOMASA NADZIEMNA TRZCINNIKA PIASKOWEGO NA GRUNTACH ZDEGRADOWANYCH PRZY ZAKŁADACH AZOTOWYCH ?PUŁAWY? S.A W KONTEKSCIE WYKORZYSTANIA NA CELE ENERGETYCZNE

Mateusz Malinowski
UWARUNKOWANIA WYTWARZANIA PALIW ALTERNATYWNYCH ZE ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

Weronika Maślanko, Joanna Sender
STAN EKOLOGICZNY JEZIORA KRASNE W OPARCIU O WSKAŹNIKI MAKROFITOWE ORAZ ANALIZA STRUKTURY UŻYTKOWANIA JEGO ZLEWNI

Agnieszka Ozimek, Małgorzata Koncewicz-Baran
WPŁYW NAWOŻENIA KOMPOSTAMI Z DODATKIEM ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA ZAWARTOŚĆ MANGANU W GLEBIE I ROŚLINACH
Krzysztof Stasiak, Karolina Piekarska, Ignacy Kitowski
THE BREEDING POPULATION OF MAGPIE PICA PICA IN CHEŁM (EASTERN POLAND) ? A COMPARISON OF SURVEYS OF 1991 AND 2011

Ewelina Szwaj
BIORÓŻNORODNOŚĆ RYJKOWCÓW (CURCULIONOIDEA) KSEROTERMICZNYCH OBSZARÓW LUBELSZCZYZNY

Krzysztof Wąs
ANALIZA WARUNKÓW CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWYCH W OKRESIE LATA W PASYWNYM PREFABRYKOWANYM BUDYNKU SZKIELETOWYM

II. TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI

Mariusz Adamski, Katarzyna Pisarska
WYSTĘPOWANIE ENDOSYMBIOTYCZNYCH BAKTERII W KOMÓRKACH BOCZNIAKA (PLEUROTUS (FR.) P. KUMM)

Iwona Cieślik, Barbara Mickowska, Katarzyna Kluz, Władysław Migdał
PRÓBA ZASTOSOWANIA CHROMATOGRAFII JONOWYMIENNEJ DO ANALIZY AMIN BIOGENNYCH W MIĘSIE RYB

Anna Dudzińska, Magda Filipczak-Fiutak, Jacek Domagała
WPŁYW PRESURYZACJI NA PRZEŻYWALNOŚĆ MIKROFLORY JOGURTOWEJ

Agnieszka Dylewska
WPŁYW CZASU OGRZEWANIA ROZTWORÓW KONCENTRATU BIAŁEK SERWATKOWYCH NA NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE I LEPKOŚĆ

Agnieszka Gębusia, Ewa Cieślik, Anna Kościej, Agnieszka Siembida
OCENA WIEDZY ORAZ POBRANIA KWASU FOLIOWEGO PRZEZ MIESZKANCÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Justyna Górecka
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE MODELOWYCH PRODUKTÓW MIĘSNYCH, WYPRODUKOWANYCH Z WSTĘPNIE
UTRWALONEGO MIĘŚNIA NAJDŁUŻSZEGO GRZBIETU DZIKA

Dorota Kowalewska
WPŁYW KULTURY STARTOWEJ NA PROCESY LIPOLIZY W SERACH MIĘKKICH Z MLEKA KROWIEGO

Karolina Królikowska, Sławomir Pietrzyk, Teresa Fortuna
WPŁYW WYBRANYCH SKŁADNIKÓW MINERALNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE UTLENIONEJ SKROBI KUKURYDZIANEJ

Krzysztof Kucharczyk, Monika Cioch
WPŁYW TEMPERATURY FERMENTACJI BRZECZKI PIWNEJ NA PROFIL WYBRANYCH ZWIĄZKÓW LOTNYCH PIWA

Gabriela Kulig, Monika Halik, Anna Ptaszek
WŁAŚCIWOŚCI OSMOTYCZNE WODNYCH UKŁADÓW PVP- ŻELATYNA RYB MORSKICH-WODA

Karolina Malecka, Ryszard Macura, Grzegorz Fiutak, Marek Szeląg
WYKORZYSTANIE KRIOKONCENTRACJI DO PRODUKCJI PREPARATÓW BARWIĄCYCH Z SOKU BURAKA ĆWIKŁOWEGO
PODDANEGO FERMENTACJI MLEKOWEJ I AKOHOLOWEJ

Agnieszka Siembida, Anna Kościej, Lidia Duda, Ewa Cieślik
OSZACOWANIE SPOŻYCIA PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH FRUKTANY

Dagmara Stangierska, Monika Świątkowska
WYBRANE DETERMINANTY DECYZJI PODEJMOWANYCH PRZEZ KONSUMENTÓW NA RYNKU USŁUG GASTRONOMICZNYCH NA PRZYKŁADZIE McDONALD?S

Agnieszka Staszowska, Anna Litwińczuk, Monika Kędzierska, Piotr Skałecki
ZAWARTOŚĆ MIKRO- I MAKROELEMENTÓW W TKANCE MIĘŚNIOWEJ WYBRANYCH GATUNKÓW RYB Z MORZA BAŁTYCKIEGO

Marek Szeląg, Karolina Malecka
WPŁYW PARAMETRÓW TECHNICZNYCH UKŁADU ROBOCZEGO KUTRA NA OGRANICZENIE PRZYROSTU TEMPERATURY I MIGRACJI ZUŻYTYCH CZĄSTEK DO ROZDRABNIANEGO SUROWCA PODCZAS KUTROWANIA

III. BIOLOGIA I BIOTECHNOLOGIA

Łukasz Dyba
ANALIZA SEKWENCJI INTRONÓW GENÓW IPI I CRTISO MARCHWI CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ OBECNOŚCIĄ TRANSPOZONÓW TYPU MITE

Agnieszka Fornal, Anna Radko
OCENA POLIMORFIZMU MARKERÓW MIKROSATELITARNYCH DNA U KONIKÓW POLSKICH

Marta Głogowska, Grzegorz Formicki, Bogdan Kosowski, Robert Stawarz
KUMULACJA RTĘCI W LUDZKICH TKANKACH NOWOTWOROWYCH ŻOŁĄDKA I JELITA GRUBEGO W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU I PŁCI

Beata Horecka
STRUKTURA GENETYCZNA POPULACJI DZIKO ŻYJĄCEJ LISA POSPOLITEGO (VULPES VULPES)

Andrzej Jurkowski, Andrzej Latusek
ANALIZA OBECNOŚCI MARKERA XCFD81-5D U ŻYTA OZIMEGO

Agata Kapturowska, Wanda Zamojska, Izabela Stolarzewicz, Ewa Białecka-Florjańczyk
SUBSTRATY HYDROFOBOWE W PODŁOŻACH STYMULUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ LIPOLITYCZNĄ DROŻDŻY YARROWIA LIPOLYTICA

Bartosz Kozak
WYBÓR STARTERÓW Z NUKLEOTYDAMI SELEKCYJNYMI DO ANALIZ AFLP U ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO (LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L.)

Iwona Kozikowska, M. Chrobaczyńska-Dyląg, K. Suprewicz, M.Czajkowska
WPŁYW ILOŚCI PORODÓW NA KUMULACJĘ KADMU, MIEDZI I CYNKU W ŁOŻYSKACH KOBIET ORAZ KRWI PĘPOWINOWEJ NOWORODKÓW

Anna Latacz, Paulina Szczurek, Marta Strzetelska, Krystyna Pierzchała-Koziec
UDZIAŁ OPIOIDÓW W MODULOWANIU WPŁYWU RAPAMYCYNY NA STĘŻENIE BIAŁKA S6K1 SZLAKU MTORC1 W PODWZGÓRZU

Małgorzata Łukasz, Aleksandra Cetera, Barbara Rusztowicz, Jerzy Świtalski
ODDZIAŁYWANIE WODY ANIONOWEJ NA TEMPO WZROSTU DROBNOUSTROJÓW

Katarzyna Małek, Ilona Czyczyło-Mysza, Izabela Marcińska, Michał Dziurka
MAPOWANIE QTL PLONU I ZAWARTOŚCI SACHAROZY W STRESIE SUSZY U PSZENICY

Rafał Ogórek, Katarzyna Kalinowska, Bartosz Kozak
ZRÓŻNICOWANIE GENETYCZNE IZOLATÓW CANDIDA ALBICANS ZA POMOCĄ MARKERÓW ITS

Hubert Okła, Jan Słodki, Krzysztof P. Jasik
ZAKAŻENIE KLESZCZY IXODES RICINUS TYPOWYMI PATOGENAMI NA TERENIE WYBRANYCH SIEDLISK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katarzyna Pisarska, Mariusz Adamski
OCENA WPŁYWU ENDOFITYCZNEGO METHYLOBACTERIUM EXTORQUENS NA WYBRANE CECHY KUKURYDZY (ZEA MAYS L.)

Jan Słodki, Hubert Okła, Krzysztof P. Jasik
TRANSMISJA WERTYKALNA PIERWOTNIAKA BABESIA MICROTI U SZCZURÓW

Katarzyna Stalmach, Małgorzata Borek, Katarzyna Śniegowska
FIZJOLOGICZNE ASPEKTY ODPOWIEDZI ROŚLIN JĘCZMIENIA JAREGO (HORDEUM VULGARE L.) NA STRES SUSZY

Marta Strzetelska, Anna Latacz, Ewa Stypka, Krystyna Pierzchała-Koziec
PROTEKCYJNA ROLA MET-ENKEFALINY W CENTRALNYM UKŁADZIE NERWOWYM W WARUNKACH HIPOGLIKEMII

Katarzyna Śniegowska, Katarzyna Stalmach
THE COMPARISON OF HVA1 AND SRG6 GENES EXPRESSION PROFILES IN SEEDLING AND FLOWERING STAGE IN A SPRING BARLEY (HORDEUM VULGARE L.) CULTIVARS DURING DROUGHT TREATMENT

Katarzyna Wolny-Koładka, Anna Lenart
AEROZOL MIKROBIOLOGICZNY W WYBRANYCH POMIESZCZENIACH UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE

Isaura Zaleska, Marta Wawrzyszyn
DYNAMIKA EKSPRESJI GENÓW FOXP3, JAK1, STAT1 W TRAKCIE ROZWOJU CIA U SZCZURÓW

Gościmy

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 uĹźytkownikĂłw.

Statystyki

UĹźytkownikĂłw:
35
Artykułów:
415
Odsłon artykułów:
423999

Publikacje nie mogą być reprodukowane i przechowywane jako źródło danych bez zgody wydawcy

Copyright © 2018 Stowarzyszenie TwĂłrcĂłw Nauki i Kultury EPISTEME. Wszelkie prawa zastrzeĹźone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.