Nr 15 / 2012

 


Pobierz wersję PDF

 

I ROLNICTWO I INŻYNIERIA ROLNICZA

Monika Białkowska, Marta Ćwiertniewska
WPŁYW UPRAWY WSPÓŁRZĘDNEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ ZAWARTOŚCI SKŁADNIKÓW MINERALNYCH W NASIONACH I CZĘŚCIACH NADZIEMNYCH ŁUBINU ŻÓŁTEGO              

Łukasz Bolibok
OCENA WPŁYWU ŚRODOWISKOWEGO PRODUKCJI ENERGII Z BIOMASY ZA POMOCĄ OPROGRAMOWANIA SUSTAINABLE MINDS           

Małgorzata Borek, Renata Bączek-Kwinta, Karolina Maruszak, Katarzyna Stalmach
CZY WARTO ZADBAĆ O WIĘKSZĄ ROZSADĘ KAPUSTY GŁOWIASTEJ BIAŁEJ?     

Marcin Czora
MEASURMENT OF DEHYDROGENASE ACTIVITY (DHA) IN SOIL NEAR BOLESLAW MINE AND METALURGICAL PLANT SA              

Małgorzata Czubacka, Leszek Rachoń
WPŁYW POZIOMU AGROTECHNIKI NA SKŁAD CHEMICZNY ZIARNA PSZENICY OZIMEJ                                     

Marta Ćwiertniewska, Monika Białkowska
ANALIZA WYBRANYCH CECH PLONOTWÓRCZYCH PSZENŻYTA JAREGO W WARUNKACH SIEWU CZYSTEGO I MIESZANEGO                   

Krzysztof Dziedzic
ANALIZA PRZYDATNOŚCI ŁUSKI ZIARNA SŁODU DO CELÓW ENERGETYCZNYCH                                      

Paweł Frąk, Agnieszka Klimek-Kopyra
DYNAMIKA WZROSTU I WYBRANE CECHY BIOMETRYCZNE SORGA CUKROWEGO (SORGHUM SACCHARATUM)                           

Anna Gał, Iwona Kozikowska, Katarzyna Suprewicz, Magdalena Czajkowska
ZAWARTOŚĆ RTĘCI W ZBIORNIKU WODNYM I WYBRANYCH ORGANIZMACH Z RÓŻNYCH POZIOMÓW TROFICZNYCH                     

Marta Gas
WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW AGROTECHNICZNYCH NA KSZTAŁTOWANIE W NASIONACH ŁUBINU ANDYJSKIEGO (LUPINUS MUTABILIS SWEET) ZAWARTOŚCI TŁUSZCZU I PROFILU KWASÓW TŁUSZCZOWYCH        

Marta Jabłońska, Magdalena Giemza-Mikoda, Anna Lehmann, Michał Paluch
WPŁYW SYSTEMÓW UPRAWY ROLI ORAZ WYBRANYCH BIOPREPARATÓW NA ZACHWASZCZENIE ŁANU PSZENŻYTA JAREGO UPRAWIANEGO W KRÓTKOTRWAŁEJ MONOKULTURZE               

Ewelina Jamróz, Andrzej Para
FOLIE BIOPOLIMEROWE NA BAZIE KOMPLEKSÓW FURCELLERANU Z BIAŁKAMI                                 

Andrzej Joniec
WPŁYW UPROSZCZONEJ UPRAWY ROLI NA PLON BOBIKU I JEGO KOMPONENTY                                    

Katarzyna Juzoń, Edyta Skrzypek, Michał Dziurka, Izabela Marcińska
ZMIANY WARTOŚCI ŻYWIENIOWEJ ROŚLIN BOBOWATYCH W WARUNKACH SUSZY GLEBOWEJ                           

Agnieszka Kalandyk, Franciszek Dubert, Maciej Maciejewski, Agnieszka Płażek
WPŁYW SUSZY GLEBOWEJ I ZASOLENIA NA PROCESY ZACHODZĄCE W TRAKCIE FAZY GENERATYWNEJ U GROCHU I ŁUBINU                     

Jacek Kostuch
SKŁAD FLORYSTYCZNY ZBIOROWISK TRAWIASTYCH GÓRNEJ ZLEWNI GRAJCARKA PO ZAPRZESTANIU ICH UŻYTKOWANIA        

Andrzej Latusek, Andrzej Jurkowski, Henryk Bujak
MOŻLIWOŚĆ OPTYMALIZACJI UPRAWY RZEPAKU OZIMEGO NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ POREJESTROWYCH               

Katarzyna Łukasiewicz, Krzysztof Gondek, Barbara Filipek-Mazur
ZAWARTOŚĆ CYNKU W ZIARNIE PSZENICY JAREJ PO NAWOŻENIU ZRÓŻNICOWANYMI DAWKAMI SIARKI                       

II EKONOMIA

Michał Borowy
PARKI NAUKI JAKO ELEMENT OTOCZENIA BIZNESOWEGO INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ - PRZYKŁAD PARKU IDEON W SZWECJI                                     

Marcin Kobuszewski, Michał Cupiał ANALIZA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GOSPODARSTWA RODZINNEGO    
Elżbieta Kornalska, Witold Trela
OCENA MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PROCESÓW MODERNIZACYJNYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO                                     

Małgorzata Krotowska
ZNACZENIE ROLNICTWA W GOSPODARCE KRAJÓW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ                                         

Katarzyna Łyduch, Piotr Cymanow
METODA VAIC JAKO NARZĘDZIE WYCENY POTENCJAŁU INTELEKTUALNEGO WYBRANYCH SPÓŁEK AKCYJNYCH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII                                       

Halina Pawlak, Agata Pisarek
ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENNE TERENÓW WIEJSKICH KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO I RZESZOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO ZE WZGLĘDU NA POZIOM ŻYCIA MIESZKAŃCÓW         

Monika Szafrańska
EDUKACJA FINANSOWA JAKO ELEMENT REALIZACJI IDEI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BANKÓW W POLSCE               

Witold Trela, Elżbieta Kornalska, Andrzej Krasnodębski
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM                  

Jolanta Majcher-Łoś, Adam Radkowski
WPŁYW ZRÓŻNICOWANEGO NAWOŻENIA MINERALNEGO NA JAKOŚĆ MURAWY GREEN POLA GOLFOWEGO                            

Mateusz Malinowski, Jakub Sikora, Sylwia Kurdziel, Iwona Krzystanek
WYKORZYSTANIE TERMOGRAFII DO NIEINWAZYJNEJ ANALIZY WEWNĘTRZNYCH USZKODZEŃ MIĄŻSZU JABŁEK                  

Jan Mółka
ANALIZA PROCESU SPALANIA ZIARNA ZBOŻA                               

Dorota Nowak, Agnieszka Baran, Czesława Jasiewicz
BADANIE INTERAKCJI METALI CIĘŻKICH PRZY WYKORZYSTANIU BIOTESTU PHYTOTOXKIT CZ I INTERAKCJE KADMU I MIEDZI               

Michał Paluch, Danuta Parylak, Magdalena Giemza-Mikoda, Marta Jabłońska
WPŁYW ZABIEGÓW PROEKOLOGICZNYCH W UPRAWIE PSZENŻYTA OZIMEGO W MONOKULTURZE NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEBY          

Małgorzata Rabiega
EFEKT ZASTOSOWANIA PRZEDSIEWNEGO NAŚWIETLANIA NASION PIETRUSZKI KORZENIOWEJ PETROSELINUM HORTENSE HOFFM PROMIENIAMI LASERA                                 

Tomasz Reguła, Radosław Rogoziński
OCENA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI GEOMETRYCZNYCH PSZENICY ORKISZOWEJ JAKO CECH ROZDZIELCZYCH              

Ewa Sosińska, Katarzyna Zalewska
WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE PESTEK DYNI                           

Joanna Szkutnik
PRODUKCYJNOŚĆ TRZECH GÓRSKICH ZBIOROWISK ŁĄKOWYCH             

Weronika Włodarczyk, Daria Kortylewska
OCENA PRZYDATNOŚCI SKARBONIZOWANYCH PODŁOŻY PO UPRAWIE PIECZAREK I BOCZNIAKÓW JAKO MATERIAŁÓW POPRAWIAJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCI GLEB                                    

Aneta Wójtowicz
WPŁYW STOSOWANIA STYMULATORA ROŚLIN TERRA-SORB NA PLONOWANIE RZEPAKU OZIMEGO                          

III LEŚNICTWO

Jarosław Bielan
WPŁYW MIKROKLIMATU NA ŚMIERTELNOŚĆ KORNIKÓW ZIMUJĄCYCH W ŻEROWISKACH NA GAŁĘZIACH ŚWIERKOWYCH             

Michał Jasik, Stanisław Małek
WPŁYW DRZEWOSTANU NA JAKOŚĆ WYPŁYWÓW WÓD PODZIEMNYCH W GÓRNEJ CZĘŚCI ZLEWNI POTOKU JASZCZE W GORCZAŃSKIM PARKU NARODOWYM                           

Filip Kowalski, Bartłomiej Bednarz
CHRONOLOGIE SŁOJÓW ROCZNYCH JESIONÓW WYNIOSŁYCH (FRAXINUS EXCELSIOR L) Z OBJAWAMI DEFOLIACJI SPOWODOWANEJ PRZEZ GRZYB CHALARA FRAXINEA W NADLEŚNICTWIE BIAŁOWIEŻA         

Szymon Pitek
JEDNOCZESNY WPŁYW DWÓCH BEZKRĘGOWCÓW WODNYCH (GAMMARIDAE I TIPULIDAE) NA FRAGMENTACJĘ LIŚCI BUKOWYCH W POTOKU                          

Paweł Przybylski, Szymon Jastrzębowski
STRUKTURA GENETYCZNA PLANTACJI NASIENNEJ SOSNY ZWYCZAJNEJ W NADLEŚNICTWIE SUSZ                              

Marzena Albrycht, Anna Przystupińska, Monika Pigulak-Kuś, Katarzyna Trętowska
OCENA LICZEBNOŚCI POPULACJI JELENIA W NADLEŚNICTWIE TURAWA, REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH           

Kinga Wierzbicka, Marta Wojciuch-Płoskonka, Maciej Ziobrowski
SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ JELENIOWATE W UPRAWACH LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA LIDZBARK ? REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W OLSZTYNIE             

IV ZOOTECHNIKA I WETERYNARIA

Agnieszka Bąk, Wojciech Jagusiak
WSTĘPNE OSZACOWANIA ODZIEDZICZALNOŚCI KONDYCJI I LOKOMOCJI ORAZ INNYCH CECH POKROJU KRÓW RASY POLSKIEJ HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKIEJ ODMIANY CZARNO-BIAŁEJ     

Anna Czubacka, Kamila Klimek
ANALIZA EMISJI CO W OBORZE WOLNOSTANOWISKOWEJ BYDŁA MLECZNEGO                             

Beata Marciniak
WPŁYW WYDAJNOŚCI RUCHU NA DZIELNOŚĆ WYŚCIGOWĄ KLACZY CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ                             

V OGRODNICTWO I ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Olga Długosz-Grochowska
WPŁYW ZRÓŻNICOWANEJ WIEKOWO ROZSADY I TERMINU UPRAWY NA AKTYWNOŚĆ ANTYOKSYDACYJNĄ ORAZ ZAWARTOŚĆ ZWIĄZKÓW FENOLOWYCH W LIŚCIACH BROKUŁU W FAZIE WIĄZANIA RÓŻ               

Kamila Klimek, Anna Czubacka, Anna Furmańczuk, Agnieszka Rowicka
ZNAJOMOŚĆ PROGRAMÓW INFORMATYCZNYCH DO PROJEKTOWANIA ARCITEKTURY KRAJOBRAZÓW I UZYTKÓW ZIELONYCH WSRÓD STUDENTÓW OGRODNICTWA             

 Beata Jawoszek, Marta Czaplicka-Pędzich, Adam Szewczuk
PORÓWNANIE JAKOŚCI OWOCÓW POCHODZĄCYCH Z PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ I KONWENCJONALNEJ DOSTĘPNYCH WE WROCŁAWIU      

Daria Kortylewska, Weronika Włodarczyk
WPŁYW ŻYWYCH ŚCIÓŁEK NA STAN ODŻYWIENIA DRZEW GRUSZY            

Magdalena Krygier
ŻYCICA TRWAŁA I KONICZYNA BIAŁA JAKO ŻYWE ŚCIÓŁKI W UPRAWIE POLOWEJ OBERŻYNY                            

Ewa Muszyńska, Ewa Hanus-Fajerska
OCENA MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA SIEWEK PLESZCZOTKI GÓRSKIEJ W WARUNKACH IN VITRO                         

Zofia Nizioł- Łukaszewska, Jan Skrzyński, Małgorzata Leja, Izabela Zawiska
PORÓWNANIE KILKU ODMIAN CZEREŚNI I WIŚNI UPRAWIANYCH W MAŁOPOLSCE POD WZGLĘDEM ZAWARTOŚCI ZWIĄZKÓW FENOLOWYCH                  

Roksana Rakoczy, Sylwester Smoleń
WSTĘPNA OCENA WPŁYWU DOKARMIANIA DOLISTNEGO JODEM I SELENEM NA WIELKOŚĆ, JAKOŚĆ BIOLOGICZNĄ PLONU ORAZ EFEKTYWNOŚĆ BIOFORTYFIKACJI ROŚLIN SAŁATY W JOD I SELEN        

Joanna Wierzbińska, Sylwester Smoleń, Marta Liszka-Skoczylas
WPŁYW FORMY JODU NA PLONOWANIE ORAZ ZAWARTOŚĆ CUKRÓW W OWOCACH POMIDORA ODMIANY RAMBOZO F UPRAWIANEGO W SYSTEMIE CKP                    

Edyta Wilk, Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
MSZYCE (HEMIPTERA) I ICH DRAPIEŻCY WYSTĘPUJĄCY NA LESZCZYNIE W OGRODZIE BOTANICZNYM W KRAKOWIE                 

Gościmy

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 uĹźytkownikĂłw.

Statystyki

UĹźytkownikĂłw:
35
Artykułów:
415
Odsłon artykułów:
423954

Publikacje nie mogą być reprodukowane i przechowywane jako źródło danych bez zgody wydawcy

Copyright © 2018 Stowarzyszenie TwĂłrcĂłw Nauki i Kultury EPISTEME. Wszelkie prawa zastrzeĹźone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.