Nr 12 / 2011 t. 2

 Pobierz wersję PDF

I. Leśnictwo

 1. Jarosław Bielan, Dorota Haliniak, DYNAMIKA ODŁOWU KORNIKA DRUKARZA (IPS TYPOGRAPHUS L.) DO PUŁAPEK FEROMONOWYCH W GÓRSKICH DRZEWOSTANACH ŚWIERKOWYCH NA PRZYKŁADZIE NADLEŚNICTWA JELEŚNIA
 2. Blanka Ćwieluch, Katarzyna Trętowska, OCENA LICZEBNOŚCI DZIKICH KOPYTNYCH NA WYSOCZYŹNIE ELBLĄSKIEJ
 3. Marcin Klisz, GENETYCZNE UWARUNKOWANIA RELACJI WYMIARÓW CEWEK MODRZEWIA EUROPEJSKIEGO
 4. Alicja Kocioła, Monika Juda, PROCESY ODNOWIENIOWE W DRZEWOSTANACH BUKOWYCH UROCZYSKA GRELE W ROZTOCZAŃSKIM PARKU NARODOWYM
 5. Katarzyna Kopeć, Monika Pigulak-Kuś, Jan Sikora, ANALIZA INWENTARYZACJI I POZYSKANIA POPULACJI JELENIA EUROPEJSKIEGO W LASACH GLIWICKO-RACIBORSKICH
 6. Ewelina Kozak, UWAGI DO BIOLOGII LIGNYODES BISCHOFFI [Blatchley 1916] (COLEOPTERA, CURCULIONIDAE)
 7. Agnieszka Mandziuk, WALORY PRZYRODNICZE I KULTUROWE LASÓW JAKO ELEMENT PRODUKTU SYLWATURYSTYCZNEGO
 8. Katarzyna Masternak, Anna Mścichowska, PORÓWNANIE INDEKSU METAFAZOWEGO U ŚWIERKA POSPOLITEGO (PICEA ABIES (L.)KART) PO ZASTOSOWANIU KOLCHICYNY I 8-HYDROKSYCHINOLINY
 9. Katarzyna Masternak, Jarosław Struczak, INWENTARYZACJA ORAZ PROGRAM OCHRONY WYBRANYCH POCHODZEŃ ŚWIERKA POSPOLITEGO (PICEA ABIES L. KARST) OBJĘTYCH DOŚWIADCZENIEM IPTNS-IUFRO 1964/68 W KRYNICY
 10. Katarzyna Niedziołek, Kinga Wierzbicka, Marta Wojciuch-Płoskonka, SKŁAD GATUNKOWY I LICZEBNOŚĆ PTAKÓW W EKOTONIE LEŚNO?POLNYM PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ
 11. Łukasz Pogoński, CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYSTĘPOWANIE KORNIKA DRUKARZA IPS TYPOGRAPHUS (L.) I RYTOWNIKA POSPOLITEGO PITYOGENES CHALCOGRAPHUS (L.) NA WYWROTACH ŚWIERKOWYCH W GÓRACH BARDZKICH I ZŁOTYCH
 12. Anna Przystupińska, PREFERENCJE SIEDLISKOWE BOBRÓW W BORACH DOLNOŚLĄSKICH
 13. Paulina Sygulska, Alicja Słupska, ZRÓŻNICOWANIE SEKTORA LEŚNEGO W POLSCE NA TLE KRAJÓW OŚCIENNYCH
 14. Rafał Ważny, MIKORYZY SAMOSIEWU JODŁY POSPOLITEJ (ABIES ALBA MILL.) W WYBRANYCH DRZEWOSTANACH LEŚNEGO ZAKŁADU DOŚWIADCZALNEGO W KRYNICY


II. Biologia i biotechnologia

 1. Marzena Albrycht, Jacek Maślanka, Maciej Ziobrowski, OCENA ZAGĘSZCZENIA POPULACJI BAŻANTÓW NA PŁASKOWYŻU PROSZOWICKIM I NIZINIE NADWIŚLAŃSKIEJ
 2. Ewa Aplas, Andrzej Jurkowski, Andrzej Latusek, Olga Swornowska, PODOBIEŃSTWO GENETYCZNE LINII WSOBNYCH ŻYTA OZIMEGO OCENIANE NA PODSTAWIE CECH MORFOLOGICZNYCH I MARKERÓW ISSR
 3. Janusz Augustynowicz, Stefan Pietkiewicz, Mohamed Hazem Kalaji, Barbara Podlaska, Stefan Russel, WPŁYW NAWOŻENIA OSADEM ŚCIEKOWYM NA WYDAJNOŚĆ APARATU FOTOSYNTETYCZNEGO SIDA HERMAPHRODITA (L.) RUSBY MIERZONEGO ZA POMOCĄ WYBRANYCH PARAMETRÓW FLUORESCENCJI CHLOROFILUA
 4. Andrzej Banek, GRZYBY PLEŚNIOWE ZASIEDLAJĄCE LIŚCIE ROŚLIN PASTEWNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZAKISZANIA
 5. Małgorzata Borek, Renata Bączek Kwinta, WYKORZYSTANIE POMIARÓW FLUORESCENCJI DO OCENY SPRAWNOŚCI APARATU FOTOSYNTETYCZNEGO ROZSADY KAPUSTY BIAŁEJ GŁOWIASTEJ PODCZAS AKLIMATYZACJI ROŚLIN DO WARUNKÓW SZKLARNIOWYCH
 6. Anna Gał, Anna Kuczkowska-Kuźniar, Magdalena Chrobaczyńska, Magdalena Czajkowska, ZAWARTOŚĆ RTĘCI W MUSZLACH SERCÓWKI POSPOLITEJ (CERASTODERMA GLAUCUM) ORAZ MAŁGWI PIASKOŁAZA (MYA ARENARIA) POCHODZĄCYCH Z MORZA BAŁTYCKIEGO
 7. Andrzej Jurkowski, Ewa Aplas, Andrzej Latusek, Barbara Pawlik, ANALIZA PODOBIEŃSTWA GENETYCZNEGO LINII WSOBNYCH ŻYTA OZIMEGO PRZY UŻYCIU MARKERÓW RAPD
 8. Agata Kapturowska, Izabela Stolarzewicz, Jolanta Krzyczkowska, Ewa Białecka-Florjańczyk, WPŁYW SONIFIKACJI NA AKTYWNOŚĆ LIPOLITYCZNYCH DROŻDŻY YARROWIA LIPOLYTICA
 9. Magdalena Klimek-Chodacka, Rafał Barański, ZMIENNOŚĆ STOPNIA PLOIDALNOŚCI PĘDÓW BURAKA CUKROWEGO W KULTURZE IN VITRO
 10. Dorota Kowalewska, THE MICROBIOLOGICAL QUALITY OF CHEESES MADE OF RAW AND PASTEURIZED MILK
 11. Iwona Kozikowska, Katarzyna Suprewicz, Anna Kuczkowska-Kuźniar, ZAWARTOŚĆ OŁOWIU I KADMU WE KRWI PĘPOWINOWEJ, WŁOSACH NOWORODKÓW I ŁOŻYSKACH KOBIET
 12. Krzysztof Kucharczyk, THE EFFECT OF DIFFERENTIAL AERATION ON THE WORT FERMENTATION PROCESS IN AN INDUSTRIAL ENVIRONMENT
 13. Anna Kuczkowska-Kuźniar, Anna Gał, Aldona Ciągło, Magdalena Czajkowska, ZAWARTOŚĆ Zn, Cu, Fe i Mg W MIODZIE ORAZ PROPOLISIE POCHODZĄCYCH Z WYBRANYCH PASIEK NA TERENIE POLSKI
 14. Anna Mścichowska, Alicja Macko-Podgórni, Ewa Grzebelus, Dariusz Grzebelus, LOKALIZACJA PRZYCENTROMEROWEJ SONDY BAC NA CHROMOSOMACH MARCHWI (DAUCUS CAROTA L.) PRZY WYKORZYSTANIU FLUORESCENCYJNEJ HYBRYDYZACJI IN SITU
 15. Rafał Ogórek, ANALIZA MIKOLOGICZNA POWIETRZA WYBRANYCH POMIESZCZEŃ UŻYTKU PUBLICZNEGO
 16. Krzysztof Stawujak, ANALIZA PORÓWNAWCZA LICZBY KOPII I LOKALIZACJI TRANSPOZONÓW MTPH-M1 I POKREWNYCH W GENOMACH RÓŻNYCH EKOTYPÓW MEDICAGO TRUNCATULA GAERTN
 17. Katarzyna Suprewicz, Iwona Kozikowska, Anna Kuczkowska-Kuźniar, ZAWARTOŚĆ KADMU I OŁOWIU W ŁOŻYSKU I BŁONIE PŁODOWEJ KOBIET
 18. Katarzyna Wolny, OCENA PORAŻENIA ZBÓŻ UPRAWIANYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM PRZEZ GRZYBY
 19. Gabriela Zięć, Halina Gambuś, ZAWARTOŚĆ AKRYLOAMIDU I JAKOŚĆ CHLEBA PSZENNEGO W ZALEŻNOŚCI OD UDZIAŁU MĄKI OWSIANEJ


III. Zootechnika i weterynaria

 1. Michał Dudek, Andrzej Rabsztyn, OCENA JAJ KUR RASY BARRED PLYMOUTH ROCK W DWÓCH OKRESACH NIEŚNOŚCI
 2. J. Flaga, A. Rorat, P. Górka, Z.M. Kowalski, R. Zabielski, WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ NAD WPŁYWEM WIEKU I RODZAJU PASZY PŁYNNEJ NA EKSPRESJĘ mRNA RECEPTORÓW INSULINY W DWUNASTNICY CIELĄT
 3. A. Szałata, A. Karpowicz, J.B. Pyś, WPŁYW DODATKU ABSORBENTÓW SOKU ORAZ BAKTERII MLEKOWYCH I ENZYMÓW NA SKŁAD CHEMICZNY I STABILNOŚĆ TLENOWĄ KISZONEK Z MŁÓTA BROWARNIANEGO
 4. Barteczko A., Kowalski Z.M., OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PROFILU METABOLICZNEGO DO PRZEWIDYWANIA ZABURZEŃ? ZDROWOTNYCH U KRÓW W OKRESIE OKOŁOPORODOWYMIV. Ekonomia, Agroekonomia i Agroturystyka

 1. Aldona Borowska, Krystyna Rejman, SPEŁNIENIE OCZEKIWAŃ KONSUMENTÓW WOBEC OFERTY PIECZYWA SZANSĄ DLA BRANŻY PIEKARSKIEJ
 2. Natalia Brzezina, BAZA PRZECHOWALNICZA WYBRANYCH ZIEMIOPŁODÓW W GMINIE CIASNA ? STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU
 3. Tadeusz Konrad Grabowski, PERSPEKTYWY ROZWOJU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO W POLSCE W ŚWIETLE PRZYJĘCIA PRZEZ SEJM RP PROGRAMU WSPARCIA DLA TEGO SEKTORA DO 2020 ROKU
 4. Elżbieta Kornalska, SYSTEMY MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW W ORGANIZACJI
 5. Katarzyna Łyduch, PRÓBA IDENTYFIKACJI CZYNNIKÓW DETERMINUJĄCYCH WYNIK FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁAJĄCYCH W OTOCZENIU OPERATORÓW SYSTEMÓW DYSTRYBUCYJNYCH
 6. Elżbieta Pierzchała, WSPIERANIE INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ
 7. Agnieszka Prusak, Sylwester Tabor, OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ ŻYWIEC S.A.
 8. Łukasz Satoła, PODATKI LOKALNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GMIN W POLSCE
 9. Marta Sowula, Renata Matysik-Pejas, PERCEPCJA PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH WŚRÓD ICH UCZESTNIKÓW
 10. Dagmara Stangierska, RYNEK USŁUG GASTRONOMICZNYCH W POLSCE W LATACH 2005-2009 - ŹRÓDŁA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ
 11. Monika Szafrańska, CZYNNIKI DETERMINUJĄCE POZIOM WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI FINANSOWYCH MŁODZIEŻY Z OBSZARÓW WIEJSKICH
 12. Anna Walecka, ANALIZA WYBORU FORMY OPODATKOWANIA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORCY ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI TAKSÓWKOWE

 

 

Gościmy

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 uĹźytkownikĂłw.

Statystyki

UĹźytkownikĂłw:
35
Artykułów:
415
Odsłon artykułów:
423970

Publikacje nie mogą być reprodukowane i przechowywane jako źródło danych bez zgody wydawcy

Copyright © 2018 Stowarzyszenie TwĂłrcĂłw Nauki i Kultury EPISTEME. Wszelkie prawa zastrzeĹźone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.