EPISTEME Czasopismo Naukowo-Kulturalne wydawane jest od 2005 roku przez Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury ?EPISTEME?, które zostało powołane w 2002 roku, z inicjatywy środowisk różnych akademickich uczelni Krakowa. Jednym z podstawowych celów ? zarówno stowarzyszenia jak i czasopisma - jest integracja osób związanych z kulturą i nauką oraz kultywowanie tradycji i osiągnięć naukowych, artystycznych i wychowawczych, a tym samym przyczynienie się do rozwoju szeroko pojętej kultury narodowej i lokalnej. W założeniu Redakcji oraz Rady Naukowej czasopismo ma być swoistym forum wymiany poglądów na temat różnych przejawów oraz aspektów kultury i nauki w ich szerokim, interdyscyplinarnym ujęciu (zagadnienia humanistyczne, ekonomiczne, organizacyjne, polityczne, prawne a także powiązane z nimi badania z dziedziny nauk technicznych, przyrodniczych i ścisłych).

W EPISTEME Czasopiśmie Naukowo-Kulturalnym publikowane są zarówno prace będące wynikiem badań empirycznych, jak też oryginalne prace teoretyczne, komparatystyczne, monograficzne i polemiczne oraz recenzje książek, artykułów i podręczników. Czasopismo posiada tematykę multidyscyplinarną, w poszczególnych numerach publikowane są prace z wąsko specjalizowanych dziedzin naukowych oraz prace interdyscyplinarne. Publikacje w poszczególnych numerach czasopisma są zestawiane tematycznie, jako grupa prac z jednej dziedziny nauki lub prace z różnych dziedzin nauki lecz mające wspólny kontekst. Redakcja czasopisma będącego publikacją multidyscyplinarną, składała wnioski o ocenę do dwóch niezależnych komisji afiliowanych przy MNiSW (nauk humanistycznych oraz nauk przyrodniczych, technicznych i ścisłych). Czasopismo zostało dwukrotnie poddane ocenie i uzyskało średnią liczbę punktów 6 za lata 2007-2010 (ujednolicony wykaz czasopism naukowych).

Redakcja czyni starania o uzyskanie dla każdego opublikowanego artykułu w EPISTEME Czasopiśmie Naukowo-Kulturalnym indywidualnego cyfrowego identyfikatora dokumentu elektronicznego, określanego numerem DOI (ang. digital object identifier). International DOI Foundation (IDF), czyli instytucja przyznająca numery DOI określa je jako: cyfrowy identyfikator dla dowolnego przedmiotu własności intelektualnej, którego zadaniem jest stałe identyfikowanie dowolnych obiektów własności intelektualnej w sieciach cyfrowych w powiązaniu z aktualnymi danymi na jego temat. Redakcja wystąpiła z wnioskiem o indeksowanie prac publikowanych w czasopiśmie w międzynarodowych bazach danych m.in. w European Reference Index for the Humanities (ERIH).

EPISTEME Czasopismo Naukowo-Kulturalne wydawane było w latach 2005-2011 w cyklu półrocznym. Jednak ze względu na duże zainteresowanie Czytelników i Autorów oraz wzrastająca liczbą publikowanych prac, co wymuszała na Redakcji dzielenie poszczególnych numerów na tomy, od roku 2012 wdrożono kwartalny cykl wydawniczy. 

Pierwotną wersją EPISTEME Czasopisma Naukowo-Kulturalnego jest wersja papierowa, jednak wszystkie opublikowane numery są dostępne na stronie internetowej czasopisma w wersji elektronicznej on-line. Niektóre publikacje w wersji elektronicznej dostępne są po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu na stronie internetowej czasopisma. Dostęp do wersji elektronicznych jest przydzielany na wniosek skierowany do Redakcji czasopisma. Powszechnie dostępne są streszczania każdej publikacji.

Publikacje nie mogą być reprodukowane i przechowywane jako źródło danych bez zgody wydawcy

Copyright © 2018 Stowarzyszenie TwĂłrcĂłw Nauki i Kultury EPISTEME. Wszelkie prawa zastrzeĹźone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.