Punktacja

EPISTEME Czasopismo Naukowo-Kulturalne jest indeksowane na liście punktowanych czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego służącej do parametrycznej oceny działalności naukowej. W opinii dwóch zespołów oceniających czasopisma (reprezentujących: nauki humanistyczne oraz nauki medyczne, przyrodnicze i techniczne) za publikowane w niej prace, autorom i reprezentowanym przez nich instytucjom, przysługuje 5,0 punktów.

http://www.czasopismapunktowane.pl/

Polska Bibliografia Naukowa (PBN)

Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r.  poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 191), ogłoszono w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych:

Części B - 2014

Części B - 2013

Części  B -2012

 

Informujemy, że ujednolicony wykaz czasopism naukowych obejmuje tytuły umieszczone w załącznikach do komunikatów:

 1. Nr 24 z dnia 28 listopada 2007 r.
 2. Nr 9 z dnia 29 lutego 2008 r.
 3. Nr 23 z dnia 28 listopada 2008 r.
 4. Nr 8  z dnia 31 marca 2009 r.
 5. Nr 16  z dnia 16 lipca 2009 r.
 6. Nr 9  z dnia 10 marca 2010 r.
 7. Nr 13 z dnia  13 maja 2010 r.
 8. Nr 15  z dnia 20 maja 2010 r.

Uwzględnia on:

 1. tytuły z najwyższą liczbą punktów jaką otrzymało czasopismo w latach 2007-2010;
 2. pozytywnie rozpatrzone prośby o zmianę liczby punktów;
 3. zmianę skali punktacji czasopism.

Publikacje nie mogą być reprodukowane i przechowywane jako źródło danych bez zgody wydawcy

Copyright © 2018 Stowarzyszenie TwĂłrcĂłw Nauki i Kultury EPISTEME. Wszelkie prawa zastrzeĹźone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.